Ihmeelliset vuodet ry tukee lasten hyvinvointia ja kasvatusta Ihmeelliset vuodet –menetelmällä

 

Menetelmän avulla edistetään myönteisiä kasvatusmenetelmiä kouluissa, päiväkodeissa ja kodeissa, autetaan vanhempia ja ammattikasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä sekä parannetaan vanhemman /ammattikasvattajan ja lasten välistä vuorovaikutusta.

Näiltä sivuilta löytyy tietoa menetelmästä, tarjolla olevista koulutuksista ja Ihmeelliset vuodet –yhdistyksen toiminnasta.

 

'Tehdään yhdessä lasten tulevaisuudesta parempi!'

 

AJANKOHTAISTA!

Ihmeelliset vuodet -menetelmän valtakunnallinen koordinaatio on siirtynyt Suomen Mielenterveysseuralle.

 

Lisätietoja:

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/kasvun-tuki/ihmeelliset-vuodet